Blogs | iinfo TZANEEN

Lewende Water Gemeente Hoedspruit

ONS FOKUS
 
Is om afhanklik te bly van “die fontein van lewe” (Jesus Christus ons verlosser en Koning) en nie ons kruike voor te hou en mense daarvan afhanklik te maak nie, maar om vars met die Woord van God om te gaan in ons verhouding met Heilige Gees wat ons leer, sodat ons nie vasgevang sal word binne ons eie wyshede, dogmas en afleidings nie. Hy bied ons ‘n lewe wat ewig en oorvloedig is en noem ons ‘n koningklike priesterdom. Laat ons ander voorstel aan hierdie Koning van ons en mag ons nie skaam wees nie.
 

Kruispad AGS

Die gemeente is al in die sestigerjare geplant.  Alle eer aan die Here dat Hy steeds staan.
 
Ons glo die volgende:
 
* God is drie maar een. God die Vader, God die seun en God die Heilige Gees.  Net so het ons as mens ook 'n siel, liggaam en gees.
 
* Jesus was God se seun en gestuur aarde toe om die mens te verlos van die nagevolge van sonde, die dood!  Sonde verdien die dood.  Daar is geen mens wat nog nooit gesondig het nie.
 

Nederduitsch Gereformeerde Kerk Tzaneen

Die bediening se doel is om na die geestelike welstand van die gemeente en sy lidmate om te sien, getrou aan die taak van die ouderling. Elke lidmaat moet in beide leer en lewe ‘n meelewende lidmaat van Christus en Sy kerk wees. Die Bestuursbediening werk saam met die ander bedieninge om as kerkraadspan saam die Here te dien.

Die bediening gee die rigting aan waarheen die gemeente op sy geestelike reis op pad is. Dit word in noue samewerking met die leraars gedoen. Projekte soos die 40 Dae van Gemeenskap, Reveil en Dissipelskap word deur hierdie bediening aangebied.

Subscribe to RSS - blogs