Tel: 071 302 1352 Email:

info@tzaneencaregroup.co.za

Website: www.tzaneencaregroup.co.za Address: Maritz Street 36, Aqua Park, Tzaneen find us on Facebook
Tzaneen Care Group | iinfo Tzaneen

Die Tzaneen Care Group bestaan uit ‘n groep vrywillege dames wat hoofsaaklik kanker pasiënte besoek en versorg. Die TCG verskaf tuis verpleging en versorging, berading, ondersteuning vir patiënte asook hulle families en ‘n ondersteunings groep vir mense wat kanker oorleef het. Die TCG bestaan uit oplgeleide verpleeg susters en verpleegsters, wat basiese verpleging kan voorsien en die ander lede is almal versorgers wat reeds opleiding ontvang het. Vrywilliges kan Magda kontak vir meer inligting. Die TCG ‘n nie-winsgewende organisasie wat slegs afhanklik is van donasies vanaf die gemeenskap, pasiënte en hulle families. Alle fondse gaan vir plaaslike pasiënt versorging. Tzaneen Care Group is n geregistreerde NPC: 2015/169678/08 wat afhanklik is van donasies.

Die groep se werksaamhede sluit die volgende in :  

Kruideniersware, gekookte maaltye vir families. Vervoer vir pasiënte na en van onkologiese sentrums en hospitale. Verskaffing van kanker inligting. Fisiese versorging van pasiente en hul gesinne. Berading te gee of te reël vir pasiënte en hulle families. Kaalkop - pasiënt en kanker-oorlewende ondersteunings groep. Fondsinsamelling vir CANSA.

Tzaneen Care Group is in die proses om die Tzaneen Cancer Care Centre oop te maak by Maritz Straat 36 waar terminale kanker pasiente gehuisves sal word. Tzaneen Care Group is n geregistreerde NPC: 2015/169678/08 wat afhanklik is van donasies. Besoek gerus on webtuiste vir meer inligting www.tzaneencaregroup.co.za of stuur n epos aan info@tzaneencaregroup.co.za